Термо Аутомейшън ООД

РЕШЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СГРАДИ

Система за управление на централната климатизация на базата на контролери SIEMENS Synco, система за визуализация и централно управление от операторска станция.

Телевизионни студия в Нови Хан

Проекти

Система за управление на отоплителните инсталации на оранжериите в Ботаническата градина в гр. Балчик. Проектиране  на системата, изработка на ел. табла автоматика, монтаж на полева автоматика, пуск и въвеждане в експлоатация.

Ботаническа градина — Балчик

Система за управление на отоплителни и вентилационни инсталации, базирана на DDC контролери Dixell Ipro. Топлинен  център и вентилационни инсталации с възможност за икономичен режим с понижена енергийна консумация.

Църква и ритуален дом в гр. София

Интелигентна система за управление с високи енергийни показатели, базирана на DDC контролери Dixell Ipro и високоефективни честотни задвижвания Danfoss 2800. Енергиен център и вентилационни инсталации с възможност за икономичен режим с додопълнително понижена енергийна консумация.

Офис сграда в Резиденшъл Парк София

Интелигентна система за управление с високи енергийни показатели, базирана на DDC контролери Dixell Ipro и високоефективни честотни задвижвания Danfoss HVAC. Система за централна вентилация с променлив въздушен дебит и енергиен център. Възможност за икономичен режим с додопълнително понижена енергийна консумация.

 

Офис сграда на VJF в гр. София